Uvodni seminar v transakcijsko analizo TA 101

Izvedba : sobota in nedelja 18. in 19. november 2021

zoom oziroma skype

Seminar, ki ga inštitut tokrat organiziramo v sodelovanju z društvom Odstiranja omogoča seznanitev z osnovnimi koncepti, idejami in etiko transakcijske analize in je uradni seminar EATA – evropske in ITAA – svetovne asociacije za transakcijsko analizo in ga izvaja pooblaščeni predavatelj za izdajo uradnega potrdila o obiskanem TA101. Namenjen je vsem, ki želite obogatiti svoje znanje iz medčloveških odnosov iz psihoterapevtske perspektive, si zadajate cilje osebnostne rasti in kvalitetne odnosne komunikacije, ter tistimi, ki se ob izpolnjevanju visokošolskega pogoja dosežene izobrazbe vpisujete v študijsko edukacijo  iz transakcijske analize na profesionalno stopnji.

  Ker je eden od prediktorjev profesionalne uspešnosti za študenta ustrezno izbran psihoterapevtski pristop, je seminar namenjen tudi vsem, ki so se za študij psihoterapije že odločili, ki pa še izbirajo svojo psihoterapevtsko specialnost v kateri bodo opravljali svojo psihoterapevtsko prakso.

Udeleženci seminarja bodo prejeli Certifikat TA101

Certifikat poleg dokončane visokošolske izobrazbe in najmanj srednješolske stopnje poznavanje angleškega jezika, omogoča vpis v profesionalni TA trening za pridobitev poklicne psihoterapevtske TA kvalifikacije “Diplomirani Transakcijski analitik – psihoterapevt”.

 METODE DELA

Predavanja, primeri, vaje – igre vlog, delo v parih in manjših skupinah. 

PREDAVATELJ

Martin Bertok, Diplomirani TA psihoterapevt, učitelj in supervizor transakcijske analize TSTA-P ( Teaching and supervising transactional analyst – psychotherapy applications ), prejemnik Evropske – EAP in Slovenske SDP diplome za psihoterapijo.

 URNIK

 Sobota od 9.00 – 19.00 ( čas za kosilo od 13.00 do 14.45 ), Nedelja od 9.30 do 19.00

  KRAJ IZVEDBE

zoom oziroma skype,   Inštitut IPTA 

 ŠTEVILO UDELEŽENCEV omejeno na 6 ljudi. 

KOTIZACIJA:Za zaposlene 200.oo EUR ( DDV – ja ni ). V  kotizacijo je vključen učbenik Uvod v transakcijsko analitično psihoterapijo in izdaja certifikata TA101. Študentje in nezaposleni imajo ceno kotizacije znižano na 200.00eur.

Društvo Odstiranja : TRR. SI56 6000 0000 0607 485 pri HRANILNICA LON d.d. Kranj
DAVČNA številka: 99546272
MATIČNA številka: 4083857

 Vaše prijave  pošljete na e naslov info@ipta.si

 Udeležencem bo dostopen tudi nakup literature 

 • Perspektive na teorijo in prakso osnov v transakcijsko analitični psihoterapiji ( Martin Bertok TSTA-P , IPTA, november 2014 ) Redna cena 25.00. EUR / seminarska cena 25.oo EUR (Skript vključena v ceno seminarja
 • Katero igro igraš? Games people play – Dr. Eric Berne ( Prevod Martin Bertok, Ljubljana, 2012 ) Redna cena  35.00 EUR / seminarska cena 30.00 eur
 • Transakcijska analiza v psihoterapiji ( Prevod Martin Bertok Ljubljana 2011 ) Transactional analysis in psychotherapy Dr. Eric Berne. Redna cena 29.50.EUR seminarska cena 35.00 eur.

Za prijavo  prosimo, da uporabljajte spletno prijavnico v glavnem meniju, za dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na e-naslovu  info@ipta.si  

Vsebina uvodnega seminarja TA 101

Seminar ima 10. tematskih sklopov z vajami in več podtem pri vsakemu od njih.

Namen uvodnega seminarja TA 101:

 1. Pričakovani učinki seminarja za udeležence ki bodo:
  1. Poznali temeljne teoretične koncepte in etiko transakcijske analize
  2. Lahko prepoznavali uporabnost osnovnih konceptov pri razreševanje nekaterih komunikacijskih problemov
  3. Prepoznavali in razvrščali pojavnost odnosnih vedenj in notranjih procesov z uporabo konceptov transakcijske analize
 2. Opredelitev potencialov transakcijske analize in njena njenih področja uporabe
  1. Definicija /e transakcijske analize
  2. Temeljne vrednote in filozofski principi
  3. Opredelitev avtonomije
  4. Dogovorna metoda
 3. Področja uporabe in razlike uporabe
  1. Psihoterapija
  2. Svetovanje
  3. Vzgoja
  4. Organizacije
 4. Kratek pregled razvoja transakcijske analize
  1. Eric Berne ( Kdo je bil Eric Berne?, Razvoj njegovih idej, Seznam Bernovih najpomembnejših del )
  2. Razvoj transakcijske analize kot korpusa znanj
  3. Prejemniki nagrad Eric Berne ( post Eric Berne Memorial Awards EBMA)*
  4. Seznam prejemnikov
  5. Organiziranost stroke transakcijske analize ( svetovna, nacionalna, regionalna, večnacionalna, in mednarodna organiziranost )
 5. Teorija osebnosti – Stanja jaza (ego stanj)
  1. Opredelitev ego-stanj
  2. Strukturalni model stanj jaza
  3. Vedenjski opis stanj jaza (Funkcionalni model osebnosti)
  4. Egogram
 6. Teorija motivacije: potreba ( lakota ) po strukturi, stimulusu in priznanju stroke
 7. Teorija komunikacije-analiza transakcij
  1. Definicija transakcij
  2. Vrste
  3. Pravila komunikacije
  4. Opredelitev
  5. Vrste
  6. Ekonomija strouka
  7. Socialno zapolnjevanje (strukturiranje) časa
 8. Strukturalna in funkcionalna psihopatologija
  1. Strukturalna
   1. Odnosne Simbioze: pojem in vrste
   2. Kontaminacije, izključitve, konstantna   stanj jaza in poškodbe ego- mej
   3. Zanikanje – Discounting
  2. Funkcionalna
   1. motnje v delovanju ego stanj
 9. Teorija življenjskih obrazcev( Igre, Reket in Življenjski načrt – Skript )
  1. Analiza iger
  2. Definicije iger
  3. Razlogi za igranje iger
  4. Prednosti iger
  5. Primeri iger
  6. Stopnje
  7. Reket ( Izterjevalno vedenje )
  8. Pojem in vrste
  9. Analiza Skripta
  10. Avtonomija (Zavestnost, Spontanost, intimnost)618