(Odprt seminar) Terminska Izvedba : (sobota in nedelja) 30. in 31. marec 2024

 Lokacija: Ob Ljubljanici 26A Ljubljana

 Seminar, ki ga na inštitutu tokrat organiziramo v sodelovanju z društvom  AVTONOMIJA omogoča seznanitev z osnovnimi koncepti, idejami in etiko transakcijske analize in je uradni seminar EATA – evropske in ITAA – svetovne asociacije za transakcijsko analizo.Izvaja ga pooblaščeni predavatelj za izdajo uradnega potrdila-Certifikata  o obiskanem TA101. 

 Namenjen je vsem, ki želite obogatiti svoje znanje iz medčloveških odnosov iz psihoterapevtske perspektive in si zadajate cilje osebnostne rasti in kvalitetne odnosne komunikacije, ter tistim, ki se ob izpolnjevanju visokošolskega pogoja dosežene izobrazbe vpisujete v študijsko edukacijo iz transakcijske analize na profesionalno stopnjo.

 Ker je eden od prediktorjev profesionalne uspešnosti za študenta ustrezno izbran psihoterapevtski pristop, je seminar namenjen tudi vsem, ki so se za študij psihoterapije že odločili, ki pa še izbirajo svojo psihoterapevtsko specialnost v kateri bodo opravljali svojo psihoterapevtsko prakso.

 Udeleženci seminarja bodo prejeli Certifikat TA101

Certifikat poleg dokončane visokošolske izobrazbe in najmanj srednješolske stopnje poznavanje angleškega jezika, poleg kriterija visokošolske izobrazbe omogoča vpis v profesionalni TA trening za pridobitev poklicne psihoterapevtske TA kvalifikacije “Diplomirani Transakcijski analitik – psihoterapevt”.

 V ceno kotizacije je vključena učna skripta: Perspektive na teorijo in prakso osnov v transakcijsko analitični psihoterapiji ( Martin Bertok TSTA-Psychotherapy , IPTA, november 2014/2018)

METODE DELA: Predavanja, primeri, vaje – igre vlog, delo v parih in manjših skupinah.

 PREDAVATELJ: Martin Bertok, Diplomirani TA psihoterapevt, učitelj in supervizor transakcijske analize TSTA-P ( Teaching and supervising transactional analyst – psychotherapy applications ), prejemnik Evropske – EAP in Slovenske SDP diplome za psihoterapijo CV predavatelja:  glej rubriko O nas v splošnem miniju.

 URNIK: Prvi dan:  od 9.00 – 19.00 ( čas za kosilo od 13.00 do 14.45 )

Drugi dan  od 9.30 do 19.00                                Vmesni odmori 15 min na 1.30 ure

 KRAJ IZVEDBE: Inštitut IPTA Ob ljubljanici 26A

 ŠTEVILO UDELEŽENCEV: Je omejeno na 12 ljudi.

 KOTIZACIJA: (velja za odprte izvedbe, sicer pa je za primere kolektivnih naročil predmet dogovora z delovnimi organizacijami in je lahko nižja)

Za zaposlene 250.oo EUR ( DDV – ja ni ). V kotizacijo je vključen učbenik Uvod v transakcijsko analitično psihoterapijo in izdaja certifikata TA101. Študentje in nezaposleni imajo ceno kotizacije znižano na 220.00eur.

  VPLAČILO KOTIZACIJE   na: Društvo AVTONOMIJA : Intesa SanPaolo Bank ŠT TR: SI56 1010 0006 1059 846  

Vaše prijave za udeležbo na odprtem seminarju lahko pošljete na e naslov info@avtonomija.si