Svetovanje

Svetujemo otrokom in mladostnikom ter pomoč staršem iz prehoda iz varnega sveta, ki so ga organizirali za svoje otroke, k avtonomnosti in odgovornosti odraslosti. neurejeni odnosi v družini – nasilje – fizično in psihično, motivirati za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju, pripravljenost spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju. Če imate problematičnega najstnika, vas ne upošteva, manjka v šoli, kadi, pije, ponočuje, seveda mu vaše prošnje, kazni, grožnje ne pridejo do živega..

Naročite se na pogovor