Psihoterapija je čudna reč.

Pred psihoterapijo stranka misli, da je neuspešna, ko je uspešna.

Po psihoterapiji, ne misli več, da je neuspešna.