PSIHOTERAPIJA JE ČUDNA REČ.

PRED PSIHOTERAPIJO MISLIŠ,

DA SI NEUSPEŠEN, KO SI USPEŠEN.

PO PSIHOTERAPIJI, KO USPEŠ,

NE MISLIŠ VEČ, DA SI NEUSPEŠEN.

DOBRI PSIHO*AFORIZMI SO TUDI S PISNIMI NAPAKAMI

KVALITETNA PSIHOTERAPIJA

OD KATERE IMAJO TUDI KLIENTI KORISTI

KLIENTI IMAJO ZELO RAZVITO LOGIKO.

SAMO DRUGAČNO