TEMELJ NOVE POTI JE

RAZMIŠLJANJE , ČUTENJE IN DELOVANJE

ZUNAJ UTEČENIH OKVIRJEV


Priprave na potovanje so se začele že davno prej. Nekega julijskega dne, bolj pozno zvečer.

Menda v nebesnem znamenju RAK. Dva koraka naprej in enega nazaj.

Rada imam SONCE in VODO.

Na TA pravo potovanje sem se podala,  ko sem se v enem

trenutku mojega življenja vprašala: “KAJ PA ZDAJ?” “KAKO NAPREEJ?”, ali še bolj natančno:

“BITI ali IMETI?”

Od takrat je preteklo nekaj let raziskovanja, učenja, korak za korakom.

Bilo je kar nekaj solz, kriz in upiranja novemu “BITI”.

Če kaj, z gotovostjo lahko zapišem, da mi je

PODPORA, VERA, PRIJATELJSTVO, UČENJE, ZNANJE, EMPATIČNOST,

dajala POGUM in MOČ za POTOVANJE.

TO JE TISTO KAR ME OSVOBAJA IN NAVDIHUJE