Psihoterapija in svetovanje

Naše dejavnosti

Transakcijska analiza

je teorija osebnosti in sistematična psihoterapija za osebnostno rast in spremembo. Razen teorije osebnosti je TA tudi teorija komunikacije, teorija razvoja otroka in teorija..

Psihoterapija

je namenjena vsakemu, ki si želi odpraviti ali zmanjšati vpliv sprožilcev in vzrokov, ki mu povzročajo težave v vsakdanjem življenju, in s tem izboljšati kakovost svojega življenja.

Svetovanje

otrokom in mladostnikom ter pomoč staršem iz prehoda iz varnega sveta, ki so ga organizirali za svoje otroke, k avtonomnosti in odgovornosti odraslosti, neurejeni odnosi...

Za javnost

ČAS ZAME-nove odločitve

                                     ČAS ZAME – nove odločitve (v novem letu)                                                                     Podpora krepitvi telesnega zdravja V Društvu Odstiranja / www.odstiranja.si,  se ukvarjamo s svetovanjem in psihoterapijo

Preberi članek »

Jaz,hčerka moje mame

Posebna je vez, ki nas hčerke in matere veže prek skupne biologije in skupnega izkustva, lahko krepi naše zmožnosti, da se ljubimo in da spoštujemo,

Preberi članek »

Stres in skript

Namen članka (predavanja) je usmeriti pozornost mladega psihoterapevta-študenta k vprašanjem in pojavnosti transakcijske narave stresorjev s poudarkom na regresivna stanja anksioznosti in reaktivne depresije ter

Preberi članek »

Strokovna literatura

Transakcijska analiza v psihoterapiji

Katero igro igraš?

Terapevti

Vesna Voglar

Specializantka Transakcijsko Analitične Psihoterapije / TA/ 

Nives Košir Maček

ŠTUDENTKA, SUPERVIZANTKA TRANSAKCIJSKE ANALIZE

Predsednica društva

Specializantka Transakcijsko Analitične Psihoterapije/ IPTA / TA training contract EATA

Pred slovenskim bralcem je druga prevedena knjiga avtorja transakcijsko analitičnega pristopa dr. Erica Berna.
Pol stoletja po njenem prvotnem izidu (1961) je omogočena zadostna zgodovinska perspektiva, v kateri so njegovi teoretični filozofski in etični psihoterapevtski dosežki lahko dodobra ovrednoteni.
Razvoj sodobne nevroznanosti potrjuje ključna odkritja predstavljene teorije osebnosti in motivacijskih sil, ki so vpete v človekovo potrebo po komunikaciji z drugimi živimi bitji in predvsem s sočlovekom in s tem povezano ravnovesje njegovega duševnega zdravja.
Avtorjeva dela, ki so tej knjigi sledila, kakor tudi analitična razmišljanja v sodobni transakcijski analizi so zastavljene koncepte in ideje v tem delu  le še razvijala in dodajala nove dimenzije, ne da bi se izkazala potreba po kakšni bistveni spremembi predstavljenih jedrnih izhodišč.
Bralcu – laiku, študentu in predvsem psihoterapevtu pričujoče delo predstavlja možnost, da korak za korakom sledi avtorju, ki uspeva s svojimi pacienti in na temeljih raziskav egopsihologije izoblikovati do zapletene pojavnosti človeške psihe in vedenj novo, pregledno, razumljivo in preverljivo teorijo osebnosti, psihopatologije in tretmanskega postopanja.
Morda je povzetno misel ob seznanitvi z vsebino knjige mogoče povzeti tudi takole: nezavedno in pred zavestno se pojavita s transferno psihodinamiko življenjskega načrta-skripta in preko psiholoških odnosnih iger, ki posamezniku določa njegovo usodo, ki je ves čas spremenljiva in v njegovih rokah.

Martin Bertok
TSTA-P
Učitelj in supervizor transakcijske analize psihoterapevtskih aplikacij

Knjigo lahko kupite na : www.ipta.si/knjigarna-ipta/html

Katero igro igraš?

Knjiga, ki govori o psiholoških igrah, je namenjena vsem, ki se ukvarjate z ljudmi, predvsem pa s psihoterapevtskim, študijsko psihoterapevtskim, svetovalnim delom, psihologom, socialnim delavcem, svetovalcem, učiteljem, vzgojitelje in , vodji različnih organizacijskih ravni. Prvi slovenski prevod knjige Erica Berna: Games People Play, ki jo je prevedel Martin Bertok, TSTA psihoterapevt, je obenem prvi prevod katerekoli Bernove knjige v slovenščino.

O knjigi:

Transakcijska analiza ( TA ) je teorija osebnosti, interpersonalne sistemskosti in aplikativna psihoterapija za vzpodbujanje osebnostne rasti in  spremembe. Kot psihoterapevtska, psihološka in socialno vedenjska teorija predstavlja celovit znanstveno-humanistični pristop. Njen utemeljitelj, ameriški psihiater Eric Berne, je transakcijsko analitično hermeneutiko ob neki priložnosti opredelil kot »predobra, da bi bila samo za bolne« in jo s tem dodatno naznačil  tudi kot socialno prevencijsko in ne izključno kot klinično tretmansko. Njen razvoj, katerega začetki sežejo v 60. leta prejšnjega stoletja, je v tej meri najbrž presegel vsa pričakovanja svojega ustanovitelja že za časa njegovega življenja.

V sodobni evropski psihoterapevtski misli in praksi je TA prisotna v 33. strokovnih združenjih (Vključno z EAP-European association for psychotherapy) in več kot tridesetih  državah, med njimi tudi v Sloveniji.

Ericu Bernu dolgujemo izredno jasno in pronicljivo teorijo osebnosti, komunikacije, psihopatologije in predvsem učinkovit psihoterapevtski pristop, ki omogoča terapijo klinično zapletenih stanj .

Knjiga, ki je pred vami, je doslej presegla 5 milijonov prodanih izvodov tudi za to, ker ni namenjena le strokovnemu bralcu, temveč vsem radovednežem, ki želijo bolje razumeti dogajanje v medčloveških odnosih in jih izboljšati.

Psihološke igre so pred-zavedni načini komuniciranja, s katerimi si vedno znova zagrenimo predstavo o sebi in so-ljudeh. Če je psihoanaliza podala osnovni vpogled v psiho dinamiko nevroz, nam je Berne nevrozo nazorno osvetlil tudi kot vrsto medčloveških odnosov, s katerimi si jo lahko drug drugemu »pomagamo« vzdrževati in krepiti.

Katero igro igraš? je vprašanje, ki ga je avtor s tem svojim delom na izviren način zastavil bralcem že v več kot petnajstih – tokrat že tretjič tudi v našem, slovenskem jeziku. http://www.ipta.si/knjigarna-ipta.html

vesna voglar

Specializantka transakcijsko analitične psihoterapije – v pogodbi z EATA (Evropsko
združenje za Transakcijsko analizo).
 Osnovni poklic: univ. dipl. novinarka
 Kontakt: telefon 040638921 ali elektronsko sporočilo na: vesnav555@gmail.com
 vrsta terapije, ki jo izvajam (osebna, online, skupinska, partnerska)
 Maribor, popoldanski termini
Pri terapiji gre za vašo zgodbo in vaše življenje
Vsaka izkušnja, dobra ali slaba, je naša. Če nas ovira na katerem koli področju življenja,
služba, razmerje, samopodoba, otroci ali se soočate s stisko, anksioznostjo, ste v fazi,
žalovanja, ločitve, izgube… aktivirajte se.
Skupaj bomo šli skozi proces, odpirali plast za plastjo. Osnova za skupno delo je dogovor.
Vi boste povedali, kako se želite počutiti ob koncu terapije, cilj bomo določili skupaj.
Na koncu ste ti tisti, ki boste korakali po poti spremembe, v zavetju varnosti in zaupanja z
moje strani. Pot do nje včasih zahteva trdo delo na sebi. Ampak, da se, pozitiven razplet bo
na koncu skupne poti predvsem sad vašega dela in moči.
Pomagam vam lahko pri

– anksioznosti,
– izgorelosti in stresu,
– napadih panike
– občutkih po ločitvi ali razhodu s partnerjem,
– žalovanju,
– izboljšanju medosebnih odnosov (partnerskih, družinskih, prijateljskih, na delovnem
mestu),
– izboljšanju samopodobe,
– izražanju čustev (žalost, strah)
– podpora pri različnih življenjskih spremembah
– čustvenih težavah,
– ugotoviti kdo sem in kaj mi je pomembno
– predelavi travm
– temu, da boste srečnejši, opolnomočeni, življenje bo v vaših rokah in se bo odvijalo
pod vašo taktirko
Temeljne zaveze:

 Skrbim za zavezanost etičnemu in profesionalnemu delovanju,
 V terapiji je klient na prvem mestu,
 Gre za dogovor o delu in o cilju, ki ga bomo zasledovali skozi terapijo
Varnost:
Klientom zagotavljam varnost na več načinov:
– skozi podporo, osebno rast, samostojnost, prevzemanje odgovornosti za svoje
odločitve, opolnomočenje, da zmorete več, kot verjamete
– sama sem vključena v redno supervizijo in v terapijo
– obiskujem različne seminarje in izobraževanja ter prebiram študijsko literaturo
Terapijo lahko poleg materinega jezika opravljam tudi v angleškem ali hrvaškem jeziku
Terapije izvajam od leta 2012.

Irena Fras

Izvajam PSIHOTERAPIJO za obravnavo naslednjih težav:

  • Depresivno razpoloženje, potrtost 
  • Pomanjkanje samozavesti, samospoštovanja in občutka manjvrednosti 
  • Občutja nesmisla in neizpolnjenosti 
  • Občutja praznine 
  • Psihične stiske po travmatskih doživetjih (npr. nasilje, nesreče) 
  • Izguba in žalovanje 
  • Občutki tesnobe, strahovi, panika 
  • Težave z doživljanjem, izražanjem ali obvladovanjem čustev 
  • Stres in izgorelost 
  • Telesne bolečine, ki jim ne najdemo telesnega vzroka 

    kratko biografijo/

 Po osnovni izobrazbi sem  univ. dipl. soc. del., Specializantka Transakcijsko Analitične Psihoterapije / In EATA training Contract 


PSIHOTERAPIJO izvajam po principih utemeljitelja TRANSAKCIJSKE ANALIZE E. BERNA, ki temelji na življenjski filozofiji:

Smo vredni, cenjeni in spoštovani kot ljudje.

Vsi ljudje smo OK.

Vsak človek ima zmožnost razmišljanja in svojega mnenja. Vsi, razen ljudje z resnimi možganskimi poškodbami, imamo sposobnost, da mislimo.

Zato je odgovornost vsakega od nas, da zase odloči, kaj želi doseči v življenju 

 Ljudje odločamo o svoji usodi in te odločitve lahko tudi spremenimo.

Verjamem, tudi zaradi osebne izkušnje, da je PSIHOTERAPIJA namenjena vsakemu, ki si želi odpraviti ali zmanjšati vpliv sprožilcev in vzrokov, ki mu povzročajo težave v vsakdanjem življenju, in s tem izboljšati kakovost svojega življenja. 

CILJ je prepoznavati in analizirati naše medsebojne odnose, pogovore in ugotoviti zakaj se z nekaterimi ljudmi vedno znova zapletemo v neprijetnosti in doživljamo jezo, žalost, zmedenost, drugi pogovori pa potekajo gladko in se naši medosebni odnosi dobro razvijajo.

Psihoterapija in psihoterapevtsko svetovanje sta namenjeni tudi ljudem, ki jih zanima lasten osebnostni razvoj, z namenom bolje spoznati samega sebe

Pri terapevtskem delu vključujem tudi elemente Relacijske TA, Vedenjsko – kognitivne terapije, Terapije Sprejemanja in Predanosti ACT in rabim tehnike dela, ki podpirajo in razvijajo osebnostno rast za dosego avtonomije človeka.


Večina mojega psihoterapevtskega dela zaobjema   individualno delo s klienti, pari,  kot univerzitetna diplomirana soc. delavka, tudi  s pedagoško andragoško izobrazbo, sodelujem v projektih PUM-o – Projektno učenje mlajših odraslih, Izvajam  delavnice in izobraževanja za Skupine, Starše in otroke.

»Ko se potovanje enkrat začne, je konec gotov.

Dvom na poti se pojavi, potem izgine in se spet pojavi.

Vendar je konec gotov.

Kdo s takšnim upanjem bi lahko obupal?«

    lokacijo delovanja (naslov)

DRUŠTVO ODSTIRANJA

Koroška / Slovenj Gradec

Pot ob Homšnici 6

www.odstiranja.si

info@odstiranja.si

gsm: 041 748 016

    povezave na že objavljene članke/prispevke/tv ali radio gostovanja

Intuicija in Ego stanja

Razvojni pogled na Jeza

Mladim se megli /Intervju /Radio TV I. program

www.odstiranja.si / https://www.odstiranja.si/clanki/

    članica psihoterapevtska združenja

Članica EATA, ITAA, SLOVENTA, SKZP

  skrbim za  zavezanost etičnemu in profesionalnemu delovanju, tudi v okviru Društva Odstiranja, katerega predsednica sem, pomembnosti temeljnih vrednot, ki jih soustvarjam v psihoterapevtskem odnosu, ki mi je tudi temelj  za ozaveščanje o svojem  lastnem osebnem in profesionalnem vedenju z namenom delovati  v  dobro klienta/pacienta. Klientom/pacientom zagotavljam zaščito na več načinov:

a)   v smislu podpore, omogočanja osebne rasti, samostojnosti, prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve lastnega avtonomnega življenja    

b) in vključevanja v medsebojne odnose njim pomembnim ljudem in širše družbene skupnosti.

c) Sem vključena v redno supervizijo pri več supervizorjih, osebni terapiji.

d) Vključujem se v redna izobraževanja in seminarje na področju stroke in  študiju strokovne literature

    ali lahko terapije opravljate tudi v kakšnem tujem jeziku

Terapije opravljam v maternem jeziku, srbohrvaščini in intervencijsko v angleškem ter nemškem jeziku   

mail, na katerega bi želeli prejemati povpraševanja potencialnih –    klientov

                           

                                info@odstiranja.si             in/ ali                         irena_fras@yahoo.com