Psihoterapija in svetovanje

Naše dejavnosti

Transakcijska analiza

je teorija osebnosti in sistematična psihoterapija za osebnostno rast in spremembo. Razen teorije osebnosti je TA tudi teorija komunikacije, teorija razvoja otroka in teorija..

Psihoterapija

je namenjena vsakemu, ki si želi odpraviti ali zmanjšati vpliv sprožilcev in vzrokov, ki mu povzročajo težave v vsakdanjem življenju, in s tem izboljšati kakovost svojega življenja.

Svetovanje

otrokom in mladostnikom ter pomoč staršem iz prehoda iz varnega sveta, ki so ga organizirali za svoje otroke, k avtonomnosti in odgovornosti odraslosti, neurejeni odnosi...

Za javnost

Žalost

Žalost je eno od štirih osnovnih avetntičnih čustev; aktivira se v raznolikih procesih žalovanja. Navezuje se na izgubo nekoga ali nečesa, na kar je bila

Preberi članek »

Šola za starše

Spoštovani starši. Vzgoja otrok postaja vedno bolj zahtevna naloga. Model vzgoje in odnosi v družini sta pomembno ogledalo otroku in njegova popotnica za življenje, zato

Preberi članek »

Strokovna literatura

Transakcijska analiza v psihoterapiji

Katero igro igraš?

Terapevti

Pred slovenskim bralcem je druga prevedena knjiga avtorja transakcijsko analitičnega pristopa dr. Erica Berna.
Pol stoletja po njenem prvotnem izidu (1961) je omogočena zadostna zgodovinska perspektiva, v kateri so njegovi teoretični filozofski in etični psihoterapevtski dosežki lahko dodobra ovrednoteni.
Razvoj sodobne nevroznanosti potrjuje ključna odkritja predstavljene teorije osebnosti in motivacijskih sil, ki so vpete v človekovo potrebo po komunikaciji z drugimi živimi bitji in predvsem s sočlovekom in s tem povezano ravnovesje njegovega duševnega zdravja.
Avtorjeva dela, ki so tej knjigi sledila, kakor tudi analitična razmišljanja v sodobni transakcijski analizi so zastavljene koncepte in ideje v tem delu  le še razvijala in dodajala nove dimenzije, ne da bi se izkazala potreba po kakšni bistveni spremembi predstavljenih jedrnih izhodišč.
Bralcu – laiku, študentu in predvsem psihoterapevtu pričujoče delo predstavlja možnost, da korak za korakom sledi avtorju, ki uspeva s svojimi pacienti in na temeljih raziskav egopsihologije izoblikovati do zapletene pojavnosti človeške psihe in vedenj novo, pregledno, razumljivo in preverljivo teorijo osebnosti, psihopatologije in tretmanskega postopanja.
Morda je povzetno misel ob seznanitvi z vsebino knjige mogoče povzeti tudi takole: nezavedno in pred zavestno se pojavita s transferno psihodinamiko življenjskega načrta-skripta in preko psiholoških odnosnih iger, ki posamezniku določa njegovo usodo, ki je ves čas spremenljiva in v njegovih rokah.

Martin Bertok
TSTA-P
Učitelj in supervizor transakcijske analize psihoterapevtskih aplikacij

Knjigo lahko kupite na : www.ipta.si/knjigarna-ipta/html

Katero igro igraš?

Knjiga, ki govori o psiholoških igrah, je namenjena vsem, ki se ukvarjate z ljudmi, predvsem pa s psihoterapevtskim, študijsko psihoterapevtskim, svetovalnim delom, psihologom, socialnim delavcem, svetovalcem, učiteljem, vzgojitelje in , vodji različnih organizacijskih ravni. Prvi slovenski prevod knjige Erica Berna: Games People Play, ki jo je prevedel Martin Bertok, TSTA psihoterapevt, je obenem prvi prevod katerekoli Bernove knjige v slovenščino.

O knjigi:

Transakcijska analiza ( TA ) je teorija osebnosti, interpersonalne sistemskosti in aplikativna psihoterapija za vzpodbujanje osebnostne rasti in  spremembe. Kot psihoterapevtska, psihološka in socialno vedenjska teorija predstavlja celovit znanstveno-humanistični pristop. Njen utemeljitelj, ameriški psihiater Eric Berne, je transakcijsko analitično hermeneutiko ob neki priložnosti opredelil kot »predobra, da bi bila samo za bolne« in jo s tem dodatno naznačil  tudi kot socialno prevencijsko in ne izključno kot klinično tretmansko. Njen razvoj, katerega začetki sežejo v 60. leta prejšnjega stoletja, je v tej meri najbrž presegel vsa pričakovanja svojega ustanovitelja že za časa njegovega življenja.

V sodobni evropski psihoterapevtski misli in praksi je TA prisotna v 33. strokovnih združenjih (Vključno z EAP-European association for psychotherapy) in več kot tridesetih  državah, med njimi tudi v Sloveniji.

Ericu Bernu dolgujemo izredno jasno in pronicljivo teorijo osebnosti, komunikacije, psihopatologije in predvsem učinkovit psihoterapevtski pristop, ki omogoča terapijo klinično zapletenih stanj .

Knjiga, ki je pred vami, je doslej presegla 5 milijonov prodanih izvodov tudi za to, ker ni namenjena le strokovnemu bralcu, temveč vsem radovednežem, ki želijo bolje razumeti dogajanje v medčloveških odnosih in jih izboljšati.

Psihološke igre so pred-zavedni načini komuniciranja, s katerimi si vedno znova zagrenimo predstavo o sebi in so-ljudeh. Če je psihoanaliza podala osnovni vpogled v psiho dinamiko nevroz, nam je Berne nevrozo nazorno osvetlil tudi kot vrsto medčloveških odnosov, s katerimi si jo lahko drug drugemu »pomagamo« vzdrževati in krepiti.

Katero igro igraš? je vprašanje, ki ga je avtor s tem svojim delom na izviren način zastavil bralcem že v več kot petnajstih – tokrat že tretjič tudi v našem, slovenskem jeziku. http://www.ipta.si/knjigarna-ipta.html